Over ons

Omdat er nog weinig aandacht was voor jonge kinderen met ‘kwetsbare’ hersenen is SpeelsBrein  ontwikkeld door klinisch neuropsychologe Marleen van der Wees. Ouders zijn de belangrijkste schakel in herstel en ontwikkeling van hun kind. Het is wetenschappelijk bewezen dat jonge kinderen het beste leren middels actie of spelen met concreet materiaal. SpeelsBrein helpt ouders van jonge kinderen van 0 tot 4 jaar om op een leuke manier de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

In de eerste jaren van zijn leven maakt een kind in sneltreinvaart een enorme ontwikkeling door. Het leert zelf eten en drinken, kruipen, lopen en praten: de ontwikkeling van motoriek en taal. Bij kinderen met kwetsbare hersenen kan het veel extra energie vragen om dit te leren.
Je kind ontwikkelt ook andere functies, zoals waarneming, aandachts- en executieve functies en geheugen. Deze functies vallen in het dagelijks leven niet direct op, maar ze zijn heel belangrijk voor het leren op school en de sociale en gedrags- matige ontwikkeling van je kind. SpeelsBrein gaat vooral over de ontwikkeling van deze functies.

SpeelsBrein heeft in 2015 de Hersenbokaal van de Hersenstichting gewonnen, met deze subsidie zijn het boek en oudercursus ontwikkeld. Ook wordt er een pilotonderzoek uitgevoerd om te kijken wat het effect van SpeelsBrein is op de neurocognitieve hersenontwikkeling en het gedrag van jonge kinderen. Het project is uitgevoerd door Libra Revalidatie & Audiologie.