Ontwikkeld door Marleen van der Wees

Marleen van der Wees was Klinisch Neuropsycholoog bij Libra Revalidatie & Audiologie. Haar werkzaamheden bestonden uit diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en ouders met uiteenlopende diagnoses. 

Haar ervaring was dat de neurocognitieve aspecten van de ontwikkeling van kinderen, door de onzichtbaarheid ervan, vaak op de achtergrond bleven. Dat terwijl de ervaring ook is dat juist deze aspecten verderop in het leven voor problemen kunnen zorgen.

Haar ervaring was ook dat ouders van jonge kinderen, zeker als er medische problemen zijn, al zo veel ‘moeten’. Daarom heeft zij, met een subsidie van de Hersenstichting, SpeelsBrein ontwikkeld. Ouders worden geïnspireerd en uitgenodigd te spelen met hun kind (vooral niet trainen!). Spelenderwijs leren zij gericht aandacht te besteden aan de neurocognitieve ontwikkeling van hun kind. Want spelen met zijn kind, dat wil iedere ouder!

Marleen heeft het uitkomen van deze folder net niet mogen meemaken. Op 23 september 2022 overleed zij, na een ziekteperiode van meer dan 2 jaar. Haar gedachtegoed leeft voort en kinderen met kwetsbare hersenen en hun ouders blijven vanuit SpeelsBrein ondersteund. Een missie die Marleen tot het laatst toe heeft vervuld.