Nu verkrijgbaar:
het Speelsbrein doe-boek

Waarvoor is SpeelsBrein?

Ontwikkelen van uw kind op een leuke manier

Spelen doe je als ouder min of meer vanzelfsprekend. Je praat tegen je kind, zingt liedjes, beweegt een speelgoedje voor zijn ogen, speelt kiekeboe of verstoppertje, vraagt of hij de kleur van iets weet en laat hem een puzzel maken. Meestal gaat dit vanzelf. Soms heeft dit extra aandacht nodig.
Als je een kind met kwetsbare hersenen hebt, is spelen extra belangrijk. Door samen te spelen kan je op een leuke manier de ontwikkeling van je kind stimuleren, zonder dat het je veel moeite kost.

Het boek is geschreven voor ouders van kinderen na traumatisch hersenletsel, bijvoorbeeld door een val of een verkeers- ongeluk. Maar het is ook prima te gebruiken bij kinderen met kwetsbare hersenen door andere oorzaken, zoals te vroeg geboren zijn, cerebrale parese (CP), een hersentumor, hersenvliesontsteking of andere ziekte. Soms is schade aan het brein meteen merkbaar, soms komen de gevolgen pas jaren later aan het licht, soms merk je er nooit meer iets van. Lang niet alle jonge kinderen hebben na een trauma of ziekte blijvend hersenletsel. Daarom spreken we in het boek over kwetsbare hersenen.

Spelletje spelen?

SpeelsBrein heeft voor elk kind van 0 tot 4 jaar het leukste spel

Waarnemen

Je kind neemt de wereld om zich heen waar via zijn zintuigen. De prikkels vanuit de verschillende zintuigen worden in de hersenen verwerkt en samengevoegd met wat je kind al eerder heeft opgeslagen. Zo komt een waarneming tot stand.

In SpeelsBrein zijn spellen voor

 • Waarnemen met je ogen
  (visueel waarnemen)
 • Waarnemen met je oren
  (auditief waarnemen)

Aandacht &
Executieve functies

Aandacht-en executieve functies maken dat je kind de grote hoeveelheid informatie uit de wereld om zich heen kan hanteren en gericht kan spelen. Om de wereld om je heen te kunnen verkennen is aandacht nodig. Executieve functies is een paraplubegrip voor verschillende processen in de hersenen. Ze zijn van invloed op hoe je kind informatie verwerkt en hoe je kind gedrag en emoties kan sturen.

In SpeelsBrein zijn spellen voor

 • Aandacht
 • Executieve functies
  (inhibitie – cognitieve flexibiliteit)

De spelletjes voor het werkgeheugen staan bij geheugen.

Geheugen

Het geheugen is een systeem dat uit verschillende onderdelen bestaat. Je kind gebruikt deze geheugenonderdelen dagelijks en tegelijkertijd. De ontwikkeling van het geheugen heeft een relatie met de ontwikkeling van waarnemen en aandacht. Je kind moet eerst leren iets op te merken in de omgeving en zijn aandacht hierop richten, om het daarna te leren onthouden.

In SpeelsBrein zijn spellen voor

 • Werkgeheugen (auditief – visueel)
 • Lange termijn geheugen